President Niinistö deltog i Nato-toppmöte

Bild: NatoBild: Nato

Republikens president Sauli Niinistö deltog i Nato-möten i Chigago den 20-21 maj 2012. President Niinistö ledde Finlands delegation vid det toppmöte om Afghanistan som hölls i samband med Nato-toppmötet, samt i det separata möte som behandlade Natos partnerskap. Utrikesminister Erkki Tuomioja och försvarsminister Stefan Wallin ingick också i Finlands delegation.

Vid mötet om Afghanistan diskuterade man finansieringen av de afghanska säkerhetsstyrkorna och uppföljningsmissionen till ISAF-insatsen i Afghanistan. Finland fortsätter sitt stöd till Afghanistan i enlighet med riklinjerna i statsrådets redogörelse om Afghanistan. Finland ställer sig positivt till uppföljningsmissionen till ISAF-insatsen, och kommer i ett senare skede att undersöka möjligheterna att delta i den. Vid partnerskapsmötet diskuterade man samarbetet mellan Nato och dess partnerländer.

I samband med mötet hade president Niinistö ett bilateralt möte med kommendören för ISAF-insatsen general John R. Allen.

Från Chicago reste president Niinistö direkt till Stockholm, där han deltog i prinsessan Estelles dop. Till dopfestligheterna hörde dopceremonin i Slottskyrkan på Kungliga Slottet samt en mottagning och lunch på Kungliga Slottet. Även republikens presidents maka Jenni Haukio deltog i festligheterna i Stockholm.