President Niinistö: Demokratin behöver en rik debatt och utbyte av expertis

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö deltog måndagen den 30 maj 2022 i en föreläsning på Ständerhuset för att fira ambassadör, minister Jaakko Iloniemis 90-årsdag.

President Niinistö inledde evenemanget med att framföra sina varma lyckönskningar till minister Iloniemi. ”Inom den finländska utrikespolitiken är Jaakko Iloniemi ett begrepp. I årtionden har han format politiken och debatten. –– Den röda tråden är fortfarande att öka Finlands handlingsfrihet.” Presidenten tackade Iloniemi för många värdefulla diskussioner och regelbunden korrespondens. ”I samtal har du, Jaakko, en speciell, lugnande förmåga: även när mycket allvarliga ämnen eller hot diskuteras, inges lyssnaren ofta efteråt till sin förvåning av en känsla av lugn och säkerhet.”

I sitt anförande gick presidenten igenom Iloniemis anmärkningsvärda karriär, som började på 1950-talet som generalsekreterare för Finlands Studentkårers Förbund (FSF). På 1970-talet blev Iloniemi känd som den drivande kraften bakom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (KSSE). Presidenten sade att Iloniemi genom åren konsekvent har verkat för Finlands aktiva engagemang i västvärlden och ett stärkt transatlantiskt samarbete.

Tills sist lyfte president Niinistö fram vikten av offentlig debatt. ”Demokratin behöver en rik debatt och utbyte av expertis. Med oerhörd energi har Jaakko tjänat såväl folket som beslutsfattarna genom att aktivt delta i den offentliga debatten. Han är känd som en taktfull och logisk debattör vars uttalanden vilar på fakta. –– Jag hoppas att våra diskussioner fortsätter.”

Video

Jaakko Iloniemi Lecture 30.5.2022