President Niinistö diskuterade med deltagare i Arbetarnas Bildningsförbunds ideologiska försvarskurs

Foto: Jon Norppa/Republikens presidents kansli

Foto: Jon Norppa/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö träffade torsdagen den 10 december 2020 deltagare på Arbetarnas Bildningsförbunds ideologiska försvarskurs. Vid distansmötet diskuterades bland annat värderingarnas och ideologiernas roll i politiken samt de internationella relationerna och klimatet i samhällsdebatten.

Det allmänna temat för kursen som ordnas för tredje gången är betydelsen av värderingar och ideologier i politiken och i deltagarnas förtroendeuppdrag. Kursdeltagarna löser till exempel olika samhällsproblem i roller som de inte är vana vid. Syftet med kursen är att identifiera och förstå olika åsikter och sina egna attityder och på så sätt förbättra växelverkan mellan människor.

Diskussionen med president Niinistö genomfördes som en del av kursundervisningen.