President Niinistö diskuterade med Förenta staternas klimatambassadör John Kerry

Republikens president Sauli Niinistö talade i telefon med Förenta staternas klimatambassadör John Kerry på kvällen den 12 februari 2021.

Diskussionen gällde den arktiska regionens betydelse i arbetet med att bekämpa klimatförändringen, i synnerhet behovet av att minska utsläppen av sot och metan. President Niinistö och klimatambassadör Kerry diskuterade också önskan att Förenta staterna ska ansluta sig till finansministrarnas klimatkoalition.