President Niinistö diskuterade med Kommunförbundets ledning

Foto: Jon Norppa/Republikens presidents kansli

Foto: Jon Norppa/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö träffade företrädare för Kommunförbundets ledning fredagen den 11 december 2020.

I mötet deltog ordförande för Kommunförbundets styrelse Joona Räsänen, vice ordförande för Kommunförbundets styrelse Sari Rautio och Tapani Tölli, Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen, Kommunförbundets vice verkställande direktörer Hanna Tainio och Timo Reina samt sakkunnig i intressebevakning Mariam Rguibi.

Under videomötet diskuterades särskilt kommunernas roll i uppnåendet av målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030. Hållbar utveckling är en av Kommunförbundets strategiska prioriteringar, och förbundet stöder finländska kommuner i arbetet för målen för hållbar utveckling.

Finlands Kommunförbund är kommunsektorns intressebevakare. Medlemmar i förbundet är Finlands kommuner och städer. Också landskapsförbunden, sjukvårdsdistrikten, de övriga samkommunerna samt kommunalt anknutna aktiebolag omfattas av verksamheten.