President Niinistö diskuterade med representanter för Finlands studentkårers förbund

President Niinistö diskuterar med representanterna för studentkårernas förbund. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

President Niinistö diskuterar med representanterna för studentkårernas förbund. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö träffade torsdagen den 15 april 2021 representanter för Finlands studentkårers förbund som firar sitt 100-årsjubileum.

På distansmötet diskuterade presidenten och representanterna bland annat utbildningens betydelse samt frågor som är aktuella inom studentvärlden. I synnerhet coronapandemins konsekvenser för studierna och studenterna lyftes fram. Bristen på samhörighet under coronatiden upplevdes som en väldigt utmanande fråga.

Jubileumsåret till ära överlämnade studentkårernas förbund till president Niinistö historiken Sukupolvensa ääni – SYL ja suomalainen opiskelijaliike 1921 –2021 som kom ut den 4 mars.

Finlands studentkårers förbund är en studerandeorganisation som har som mål att främja studenternas ställning i samhället samt deras välbefinnande. Förbundet representerar cirka 130 000 studenter i Finland och dess medlemmar är studentkårerna vid alla universitet i Finland.