President Niinistö diskuterade med representanter för landskapet Åland

Republikens president Sauli Niinistö diskuterade med representanter för landskapet Åland torsdagen den 17 mars 2022. Vid distansmötet behandlades det rådande säkerhetslägets inverkan på Finlands utrikes- och säkerhetspolitik samt aktuella frågor som gäller Åland.

I distansmötet deltog lagtingets talman Bert Häggblom och vice talmännen Roger Nordlund och Katrin Sjögren, lantrådet Veronica Thörnroos och vice lantrådet Harry Jansson, lagtingsdirektören Susanne Eriksson samt landskapsregeringens rättschef Michaela Slotte.

Republikens president har med stöd av självstyrelselagen för Åland vissa specialuppgifter som rör landskapet. Mer information: Republikens presidents ämbete och uppgifter