President Niinistö diskuterade med riksdagens ekonomiutskott

Foto: Ville Hukkanen/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö diskuterade med riksdagens ekonomiutskott torsdagen den 26 januari 2023. Vid mötet behandlades aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor och den ekonomiska situationen i Europa.

President Niinistö träffar regelbundet riksdagens olika utskott för att dryfta aktuella angelägenheter. Senast träffade presidenten ekonomiutskottet den 4 mars 2016.