President Niinistö diskuterade med riksdagens försvarsutskott

Republikens president Sauli Niinistö diskuterade med riksdagens försvarsutskott fredagen den 26 februari 2021. I videosamtalet behandlades den geopolitiska situationen och frågor som gäller försvarssamarbetet.

President Niinistö träffar regelbundet riksdagens olika utskott för att diskutera aktuella frågor.