President Niinistö diskuterade med riksdagens grundlagsutskott

Republikens president Sauli Niinistö höll ett möte i god anda med riksdagens grundlagsutskott om aktuella frågor torsdagen den 27 maj 2021.

President Niinistö träffar regelbundet riksdagens olika utskott för att dryfta aktuella angelägenheter.