President Niinistö diskuterade med riksdagens stora utskott

Republikens president Sauli Niinistö diskuterade med riksdagens stora utskott torsdagen den 29 april 2021. Under videosamtalet behandlades aktuella frågor inom utrikes- och säkerhetspolitiken.

President Niinistö träffar regelbundet riksdagens olika utskott för att dryfta aktuella ärenden.