President Niinistö diskuterade med riksdagens utrikesutskott

Republikens president Sauli Niinistö diskuterade med riksdagens utrikesutskott torsdagen den 7 oktober 2021. Under videosamtalet behandlades aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.

President Niinistö träffar regelbundet riksdagens olika utskott för att dryfta aktuella angelägenheter.