President Niinistö diskuterade med riksdagens utrikesutskott

Republikens president Sauli Niinistö diskuterade med riksdagens utrikesutskott fredagen den 17 december 2021. Under distansmötet behandlades aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.

President Niinistö träffar regelbundet riksdagens olika utskott för att dryfta aktuella angelägenheter.