President Niinistö diskuterade med riksdagens utrikesutskott

Republikens president Sauli Niinistö diskuterade med riksdagens utrikesutskott onsdagen den 9 mars 2022. Under videomötet diskuterades Rysslands invasion av Ukraina, säkerhetsläget i Europa och hur det rådande läget påverkar Finlands utrikes- och säkerhetspolitik.

”Dialogen med de europeiska stats- och regeringscheferna har varit intensiv under de senaste veckorna. Vi hoppas alla på fred. Samtidigt måste vi lugnt och analytiskt tänka på var som i detta läge är bäst för Finlands och finländarnas säkerhet”, sade president Niinistö.

President Niinistö träffar regelbundet riksdagens olika utskott för att dryfta aktuella angelägenheter. Senast träffade president Niinistö utrikesutskottet den 11 februari 2022.

På torsdagen träffar president Niinistö företrädare för riksdagens presidium, ordförandena för utrikesutskottet och försvarsutskottet samt ledningen för de partier som valts till riksdagen. På fredagen har presidenten ett videomöte med riksdagens försvarsutskott.