President Niinistö diskuterade med riksdagens utrikesutskott

Republikens president Sauli Niinistö diskuterade med riksdagens utrikesutskott fredagen den 6 maj 2022. Vid mötet behandlades statsrådets redogörelse om förändringarna i säkerhetsmiljön och stärkandet av säkerheten i Finland.

”Säkerhetspolitiska lösningar handlar om att trygga säkerheten i Finland. Det här är inget nollsummespel, det är inte till förfång för någon”, sade president Niinistö.

President Niinistö träffar regelbundet riksdagens olika utskott för att dryfta aktuella angelägenheter. Tidigare i veckan har presidenten diskuterat möjligheterna att stärka Finlands säkerhet även med riksdagens försvarsutskott, presidium och partiledarna. Senast träffade presidenten utrikesutskottet den 9 mars 2022.