President Niinistö diskuterade med riksdagens utrikesutskott

Utrikesutskottet anländer till mötet. Till först hälsar president Niinistö på utskottets ordförande Jussi Halla-aho. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö diskuterade med riksdagens utrikesutskott onsdagen den 30 november 2022. Vid mötet behandlades Finlands kommande medlemskap i Nato och läget i fråga om ratificeringarna samt andra aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.

President Niinistö träffar regelbundet riksdagens olika utskott för att dryfta aktuella angelägenheter. Senast träffade presidenten utrikesutskottet den 15 september 2022.