President Niinistö efter besöken i Ryssland och Ukraina: Det finns ett behov av öppen dialog

Copyright © Republikens presidents kansli

Copyright © Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö bedömer att det finns ett behov av öppen dialog mellan parterna i krisen i Ukraina, och att dörren för en sådan dialog nu åtminstone står på glänt. Lördagen den 16 augusti återvände president Niinistö från ett två dagar långt arbetsbesök, där han först träffade Rysslands president Vladimir Putin i Sotji och därefter Ukrainas president Petro Porosjenko i Kiev.

”Under mötena framgick det att det finns ett behov av en öppen dialog, allt kan inte sägas per telefon. Det framgick också att det är ytterst nödvändigt att en sådan dialog öppnas och budskap förmedlas”, sade president Niinistö.

President Niinistö hänvisade till de mångskiftande förhandlingar som har förts för att den ryska biståndskolonnen ska nå Ukraina samt för det möte mellan de berörda ländernas utrikesministrar, som ska hållas på söndag. ”Dessa är endast de första anspråkslösa stegen, men dörren har dock öppnats, eller står åtminstone på glänt, vilket är bra”, bedömde presidenten.

Vapenvila det första målet

Enligt president Niinistö är vapenvila det första målet när det gäller att lösa krisen i Ukraina. I fråga om detta är det av största vikt att man förhindrar att beväpnade styrkor går över gränsen från Ryssland till Ukraina. ”Det är fortfarande nödvändigt att skapa en intern diskussion i Ukraina, inom ramen för en nationell dialog.”

President Niinistö påminde också om de stora frågorna bakom striderna, som väntar på en lösning. ”En sådan är t.ex. sammanjämkningen av tullunionen och associeringsavtalet med Ukraina eller åtminstone deras inbördes förhållande”, sade presidenten.

Enligt presidenten önskar man också att EU är tydlig i sina handlingar när det gäller krisen i Ukraina. ”Trots kritiken har man kunnat fatta enhälliga beslut till exempel när det gäller sanktionerna. Detta är något som man värdesätter i Ukraina”, påpekade presidenten.

Fortsatta kontakter

President Niinistö diskuterade med flera statsschefer före sina besök i Ryssland och Ukraina, och han berättade att han också efter mötena har för avsikt att ha telefonkontakt med parter såväl inom som utanför EU.

”Jag söker ingen personlig roll i detta. Men Finland och jag har förbundit oss till att främja att fred uppnås och att krisen löser sig med alla till buds stående medel, om vår hjälp behövs”, sade presidenten.  ”Jag har också själv direkt blivit ombedd att fortsätta hålla kontakt med de olika aktörerna.”

Presidenten berättade också att han lagt märke till att man i Finland dryftat riskerna i anslutning till resan. ”Jag är naturligtvis av samma åsikt, men mitt svar är att en fortsatt krigsföring trots allt är den största risken.

Bilder

Resa till Sotji och Kiev den 15.-16. augusti 2014. Copyright © Republikens presidents kansli Resa till Sotji och Kiev den 15.-16. augusti 2014. Copyright © Republikens presidents kansli Resa till Sotji och Kiev den 15.-16. augusti 2014. Copyright © Republikens presidents kansli
Resa till Sotji och Kiev den 15.-16. augusti 2014. Copyright © Republikens presidents kansli Resa till Sotji och Kiev den 15.-16. augusti 2014. Copyright © Republikens presidents kansli

Video av presskonferensen