President Niinistö efter Nato-beslutet: En ny tid börjar med ett skyddat Finland i ett stabilt, starkt och ansvarstagande Norden

President Niinistö och statsminister Marin under den gemensamma presskonferensen den 15 maj 2022. Bild: Matti Porre/Republikens presidents kansli

President Niinistö och statsminister Marin under den gemensamma presskonferensen den 15 maj 2022. Bild: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott slog söndagen den 15 maj 2022 fast att Finland ansöker om medlemskap i Nordatlantiska fördragsorganisationen Nato efter att riksdagen har hörts. Republikens president Sauli Niinistö och statsminister Sanna Marin höll en gemensam presskonferens på Presidentens slott efter ett möte mellan republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott.

”Mycket har hänt. Det här är en historisk dag. En ny tid börjar. Jag vill fästa särskild uppmärksamhet vid hur demokratin har fungerat i Finland. Med det avser jag folket, de politiska partierna, regeringen och riksdagen i Finland. Tillsammans har de visat demokratins styrka”, sade president Niinistö i början av presskonferensen.

Under presskonferensen betonade presidenten Finlands rätt att fatta sina egna beslut i fråga om säkerhet. ”Vi får ett skyddat Finland som är en del av ett stabilt, starkt och ansvarstagande Norden. Vi får säkerhet och vi ger säkerhet i gengäld, både i Östersjöområdet och i hela försvarsalliansen.”

Niinistö konstaterade samtidigt att säkerhet inte är ett nollsummespel. ”Det missgynnar ingen att Finlands säkerhet ökar och maximeras, utan allas säkerhet ökar.”

Presidenten kommenterade också samarbetet mellan Finland och Sverige genom att ta upp det gamla talesättet ”Finlands sak är vår”. Likaledes kan vi nu säga att Sveriges sak är vår.

Statsminister Marin tackade presidenten å regeringens vägnar för smidig och god samverkan. Härnäst beslutar statsrådet om att lämna redogörelsen till riksdagen. Utrikesminister Pekka Haavisto och försvarsminister Antti Kaikkonen fortsatte presskonferensen efter presidenten och statsministern.

Tallenne

Republikens presidents och statsministers gemensamma presskonferensen den 15 maj 2022