President Niinistö efterlyste rättskänsla och sammanhållning i sitt nyårstal

Copyright © Republikens presidents kansliCopyright © Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö efterlyste av det finländska folket rättskänsla och sammanhållning i sitt första nyårstal 1.1.2013. ”Sammanhållningens styrka är den kraft med vilken svårigheter övervinns. Vi har erfarenhet av detta, vi har klarat oss igenom mycket svårare lägen än det nuvarande. Håller denna grundläggande finländska dygd på att förändras på något sätt? Är det kanske så, att den mest avgörande strukturomvandlingen sker i våra värderingar?” reflekterade presidenten.

President Niinistö varnade i sitt tal för den ökande egennyttan eller till och med girigheten. ”Detta är ett tecken på att rättskänslan vissnar; man gör inte heller nödvändigtvis det som känns rätt, utan så att man själv får största möjliga nytta. Med en sådan inställning försvinner förtroendet från samfundet. De knappa tider, som vi lever i, kräver snarare att tänka efter, om man kan avstå från någon av sina förmåner. Så skapas en sammanhållning.”

Enligt president Niinistö har arbetet alltid varit viktigt för finländaren, både som en utkomstskälla och som livsvärde. ”Allt arbete är värdefullt, och värdefullt är också att sträva efter arbete. Däremot är det svårt att förstå ett sådant tänkande att detta skulle vara ett vistelsesamhälle. Att man medvetet låter bli att utnyttja de egna möjligheterna och väntar sig att få gå till ett färdigdukat bord.”

Mod åt beslutsfattarna

Enligt president Niinistö är det nuvarande läget förvirrande eftersom den ekonomiska kontrollen inte längre är enbart i våra egna händer. Ingen kan vara helt säker på denna utvecklings framtida riktning.

”Vi har fått höra många allvarliga varningens ord, med all anledning. Dessa budskap har säkert ökat förvirringen: samtidigt som man är rädd för ökad arbetslöshet, väntar man sig en kommande brist på arbetskraft. Eller då man kräver nedskärningar i utgifterna, så önskar man också ökad åtgång till stöd för den kommande tillväxten.”

Enligt president Niinistö har Finland också två delvis överlappande och delvis motstridiga problem: Finlands skuldsättning ökar, kanske inte snabbare, men sorglösare än någonsin. Finland har aldrig åldrats som nu och under de närmaste åren. Det enda gemensamma botemedlet för de här två besvären är tillväxt, vilket vi inte nu heller kan förlita oss på. Därför kräver båda besvären också sina egna beska mediciner.”

”Det är dags att fatta beslut. Jag uppmuntrar medlemmarna av regeringen och riksdagen att ha mod, nu räcker det inte med att leta efter den minsta gemensamma nämnaren. Finlands folk har sällan bestraffat, men däremot ofta belönat modet att rättrådigt se också utanför sin egen intressegrupp”, sade president Niinistö och tillade, att man förväntar sig mycket också av arbetsmarknadsorganisationerna i denna situation.

Inga plötsliga styrrörelser

I en föränderlig värld måste Finland enligt president Niinistö fungera på en bred front, flexibelt och ibland också snabbt. När det gäller utrikespolitiken är förmågan att kunna förutse och vara konsekvent också viktiga element. ”Vår linje behöver inga slagord eller plötsliga styrrörelser”, poängterade president Niinistö

”Vi framskrider genom att agera och samarbeta. Vi satsar starkt på grannrelationerna, men också längre bort därifrån”, sade president Niinistö. Separat nämnde han det nordiska samarbetet, som har utvidgats till att omfatta försvaret, samt de ekonomiska möjligheter som öppnats i de arktiska områdena.

Enligt president Niinistö får det finländska inte vara en spärr. ”Vi bör hålla Finland öppet mot världen: att hjälpa, utveckla hållbart, bedriva handel, bygga fred och knyta förbindelser. Däremot lönar det sig inte att deklarera att vi är bättre vetande och bättre kunnande i allt. På sådant finns det inte heller någon efterfrågan, men desto mer avvisande reaktioner. Det ligger oss nära att tjänstvilligt främja det som är bra och medverka till att finna fungerande lösningar. Både bilateralt och multilateralt”, linjade president Niinistö.

President Niinistö påminde också om det globala ekonomiska förhållandena. ”Vårt bröd finns som små bitar över hela världen och därifrån måste vi också samla ihop det. Därför stärker vi den ekonomiska dimensionen av vår utrikespolitik. Målet är att på alla sätt stödja och hjälpa finländska företag och företagare i den internationella konkurrensen. Precis lika viktigt är det att främja investeringar i Finland. Syftet med allt detta är att maximera det finländska arbetet, som vår välfärd uteslutande bygger på”, sade president Niinistö.