President Niinistö: ”En ny era har börjat” – Finland blev medlem i försvarsalliansen Nato

”Finland har i dag blivit den 31:a medlemmen i försvarsalliansen Nato. Den militära alliansfrihetens era i vår historia är slut. En ny era börjar”, sade republikens president Sauli Niinistö vid anslutningsceremonin som ordnades vid Natos högkvarter i Bryssel tisdagen den 4 april.

Finland deponerade sitt anslutningsinstrument för nordatlantiska fördraget hos Förenta staternas regering under tisdag eftermiddag. Anslutningsinstrumentet deponerades av utrikesminister Pekka Haavisto. En flagghissningsceremoni för att fira Natomedlemskapet ordnades efter att anslutningsinstrumentet deponerats. I ceremonin deltog också försvarsminister Antti Kaikkonen.

Varje land maximerar sin egen säkerhet

I sitt tal sade presidenten att varje land maximerar sin egen säkerhet. Medlemskapet i Nato stärker vår internationella ställning och vårt handlingsutrymme: ”Finland, som är engagerat i alla Natoländers säkerhet, blir en pålitlig allierad som stärker den regionala stabiliteten.”

Presidenten konstaterade att Finlands medlemskap är inte riktat mot någon, och det ändrar inte heller grunderna eller målen för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. ”Principer och värderingar som är viktiga för Finland kommer även framöver att stå kvar som ledstjärnan för vår utrikespolitik.”

Även om vi redan utvecklat vår kompatibilitet med Nato påpekar president Niinistö att det återstår ett betydande arbete för att samordna Finlands försvar som en del av Natos gemensamma försvar.

”Det är klart att Finlands viktigaste bidrag till Natos gemensamma avskräckning och försvar bygger på att trygga och försvara vårt eget territorium. Här bevarar det finländska övergripande säkerhetstänkandet sitt värde. Men vi arbetar inte längre ensamma.”

Presidenten betonade att Finlands medlemskap inte är fullständigt utan Sverige. ”Vårt ihärdiga arbete för ett snabbt svenskt medlemskap fortsätter. Jag ser fram emot att se Sverige som den 32:a medlemmen vid toppmötet i Vilnius i juli.”

”Nu kan vi påbörja arbetet för att trygga vår gemensamma säkerhet. Tillsammans är vi starkare.”