President Niinistö: Europa behöver Turkiet mer än någonsin

Copyright © Republikens presidents kansli

Copyright © Republikens presidents kansli

”Turkiet har en betydande roll när det gäller lösningen av krisen i Syrien”, sade republikens president Sauli Niinistö i Ankara den 13 oktober. ”Vi är oroade över den tilltagande spänningen. Nu behöver vi en konstruktiv dialog och samarbete mellan alla aktörer”, sade presidenten vid en gemensam presskonferens med Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan.

Under sitt möte diskuterade presidenterna också en annan gemensam utmaning, nämligen migrationskrisen, som anknyter till inbördeskriget i Syrien. ”Europa behöver Turkiet nu mer än någonsin”, sade president Niinistö. ”Turkiet har gjort ett oerhört stort arbete och burit ett stort ansvar när landet hjälpt flyktingarna. Vi måste dock öka samarbetet mellan Turkiet och EU. Denna utmaning måste vi gripa oss an tillsammans.”

Finland stöder Turkiets EU-medlemskap

”Turkiets EU-medlemsförhandlingar utgör fortfarande en hörnsten i relationerna mellan EU och Turkiet”, sade president Niinistö. ”Finland har konsekvent stött Turkiets EU-medlemskap. Under våra diskussioner uppmanade jag Turkiet att fortsätta med sina reformer, rättsstats- och yttranderättsfrågor medräknade.”

Presidenterna diskuterade också fredsmedling samt de bilaterala relationerna mellan Finland och Turkiet. ”Samarbetet inom kärnkraftssäkerhet har varit ett viktigt tema. Jag ser en stor potential i handeln mellan våra länder och detta skulle kunna utnyttjas i ännu högre grad”, sade president Niinistö.

Presskonferensen inleddes med att president Niinistö uttryckte sitt djupaste deltagande på det finska folkets vägnar med de anhöriga till dem som omkom i terrorattentaten i Ankara lördagen den 10 oktober och med hela det turkiska folket. ”Finland fördömer kraftigt alla terrordåd”, sade presidenten. ”Vi vill visa vårt stöd i dessa svåra tider. Vi får inte låta terrordåden skapa en atmosfär av skräck”.

President Niinistö är med sin maka Jenni Haukio på officiellt besök i Turkiet den 12-15 oktober. Besöksprogrammet i Ankara inleddes vid mausoleet över Atatürk, där president Niinistö lade ner en krans. Efter kransnedläggningen träffade president Niinistö Turkiets premiärminister Ahmet Davutoğlu. Vid presidentens och premiärministerns diskussioner behandlades förutom de bilaterala relationerna även läget i Syrien. President Niinistö besökte också Turkiets parlament och träffade talmannen för det turkiska parlamentet  İsmet Yılmaz.

Det ekonomiska samarbetet intensifieras

Onsdagen den 14 oktober fortsatte besöksprogrammet i Istanbul med ett seminarium om de ekonomiska relationerna mellan Finland och Turkiet. I sitt anförande konstaterade president Niinistö att Finland och Turkiet båda agerar som portar mellan öst och väst. ”Vårt handelsutbyte är för tillfället cirka 1,1 miljarder euro. Vårt gemensamma mål borde vara att fördubbla det inom de närmaste åren.”

Enligt presidenten har Finland mycket att erbjuda Turkiet bl.a. inom energi-, miljöteknik- och innovationssektorerna. ”Hållbar utveckling och ett effektivt utnyttjande av naturresurserna är en självklarhet i Finland”, sade presidenten. Finland kan erbjuda Turkiet sitt kunnande i detta, när landet strävar efter att öka användningen av bl.a. förnybar energi.

Även kompetens gällande kärnkraftssäkerhet och hantering av kärnavfall är aktuella samarbetsområden då Turkiet håller på att bygga sitt första kärnkraftsverk. Under besöket undertecknades ett samförståndsavtal för att intensifiera samarbetet mellan Finlands och Turkiets kärnsäkerhetsmyndigheter. Vid företagsseminariet i Istanbul undertecknade dessutom de exportfrämjande bolagen i Finland och Turkiet ett avtal om fördjupat samarbete .

I det ekonomiska seminariet deltog även näringsminister Olli Rehn och den delegation med företagsledare som deltog i resan.

Bilder

 President Niinistö inspekterade hederskompaniet på flygplatsen i Istanbul vid ankomsten för det officiella besöket i Turkiet måndagen den 12 oktober. Copyright © Republikens presidents kansli  Besökets officiella del inleddes tisdagen den 13 oktober med kransnedläggning vid mausoleet över Atatürk. Copyright © Republikens presidents kansli  Besökets officiella del inleddes tisdagen den 13 oktober med kransnedläggning vid mausoleet över Atatürk. Copyright © Republikens presidents kansli
 Delegationen på trappan till mausoleet över Atatürk. Copyright © Republikens presidents kansli  President Niinistö och Turkiets premiärminister Ahmet Davutoğlu träffades i Ankara tisdagen den 13 oktober. Copyright © Republikens presidents kansli  Under diskussionerna mellan president Niinistö och premiärminister Davutoğlu behandlades förutom de bilaterala relationerna även läget i Syrien. Copyright © Republikens presidents kansli
 President Niinistö träffade talmannen i det turkiska parlamentet İsmet Yılmaz i Ankara tisdagen den 13 oktober.  Copyright © Republikens presidents kansli a  Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan med maka tog emot presidentparet på det officiella besöket i Turkiet. Copyright © Republikens presidents kansli  Det officiella besökets mottagningsceremonier i Ankara den 14 oktober 2015. Copyright © Republikens presidents kansli
 Fru Jenni Hauko, president Sauli Niinistö, Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan och hans maka Emine Erdoğan. Copyright © Republikens presidents kansli   President Erdoğan var värd för den officiella middagen. Copyright © Republikens presidents kansli
 President Niinistö och Turkiets president Erdoğan med maka lade ner blommor vid platsen för bombattacken i Ankara den 14 oktober 2015. Copyright © Republikens presidents kansli  President Niinistö och Turkiets president Erdoğan med maka lade ner blommor vid platsen för bombattacken i Ankara den 14 oktober 2015. Copyright © Republikens presidents kansli