President Niinistö: Finland garanterar Ålands ställning

President Niinistö öppnande sessionsperioden i Ålands lagting. Foto: Hanna Öunap/Republikens presidents kansli.

President Niinistö öppnande sessionsperioden i Ålands lagting. Foto: Hanna Öunap/Republikens presidents kansli.

”Åland har en etablerad, genom internationella avtal reglerad internationellrättslig ställning som ett demilitariserat och neutraliserat område, och den har inte ifrågasatts. Finland garanterar Ålands ställning”, sade republikens president Sauli Niinistö när han öppnade sessionsperioden i Ålands lagting i Mariehamn fredagen den 3 november 2017.

I sitt öppningsanförande lyfte president Niinistö fram det förslag till reform av Ålands självstyrelsesystem som en parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp har utarbetat under ledning av president Tarja Halonen. Målet är att riksdagen och lagtinget godkänner den nya självstyrelselagen så att den kan träda i kraft år 2022.

”Jag hoppas att arbetet framskrider med hjälp av en konstruktiv politisk dialog och en ömsesidig vilja att göra kompromisser.”, sade president Niinistö.

Samtidigt påpekade han att vi förutom paragrafer behöver praktiskt, smidigt och informellt samarbete mellan riket och Åland.

Jag är övertygad om att om vi i god tid för en öppen dialog så finner vi lösningar som parterna också förbinder sig till. Jag värdesätter vårt samarbete och hoppas att det bidrar till att stödja utvecklingen på Åland.

Åland är en bra plats att leva på

”Finland firar sitt hundraårsjubileum som ett land där det bor jämlika och kreativa människor. Vi har öppen demokrati, yttrandefriheten gäller alla och den kommer ofta till användning. Vi är den mest stabila staten i världen”, sade president Niinistö när han räknande upp Finlands styrkor.

”Vi finländare är också ett av världens lyckligaste folk. Detta måtte vara särskilt sant här på Åland, som i många avseenden är en av de bästa platserna att leva på i Finland. Ekonomin vilar på en stadig grund, sysselsättningen är hög och livet är tryggt.” sade president Niinistö.

President Niinistö, som gillar sport, kunde inte låta bli att nämna att grönvitt, IFK Mariehamn, i fjol på ett suveränt sett tog hem det finska ligamästerskapet i fotboll.

Presidentens frågestund med unga

Besöket på Åland avslutades på Mariehamns stadsbibliotek med att president Niinistö svarade på frågor ställda av Elin Boman, elev vid Ålands lyceum, och Pontus Påvals, som studerar vid Ålands yrkesgymnasium. Frågorna hade samlats in från elever vid de nämnda skolorna och de gällde bland annat presidentens favoritarbetsplats, presidentens makt, platsfördelningen i Europaparlamentet, erfarenheter av Putin och Trump som personer och svenskans ställning i Finland.

På Mariehamns stadsbibliotek framförde Elin Boman och Pontus Påvals frågor ställda av elever vid Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium. Foto: Hanna Öunap/Republikens presidents kansli.

På Mariehamns stadsbibliotek framförde Elin Boman och Pontus Påvals frågor ställda av elever vid Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium. Foto: Hanna Öunap/Republikens presidents kansli.

Dessutom diskuterades utvecklingen i Europa till följd av folkomröstningen i Katalonien och Brexit.

”När en stor mängd människor reagerar med känsla, då skärps situationen – och med detta avser jag inte bara Katalonien. Det är bra att det ordnas val och jag hoppas att alla öppna frågor kan lösas efter valet”, sade president Niinistö.

På en fråga om Finlands eventuella medlemskap i Nato svarade president Niinistö att det är viktigt att hålla dörren öppen.

”Jag blickar också mot EU och har ofta lyft fram frågan om hurdan en union som inte svarar för sina medborgares säkerhet är”, fortsatte president Niinistö.