President Niinistö framförde sina kondoleanser med anledning av bussolyckan i Italien

Republikens president Sauli Niinistö har sänt sina kondoleanser till Italiens president Giorgio Napolitano med anledning av bussolyckan i Italien.

I sitt meddelande framför president Niinistö sina kondoleanser på Finlands folks och sina egna vägnar till president Napolitano, till offrens anhöriga samt alla dem som olyckan berör.