President Niinistö framförde sina kondoleanser med anledning av flygolyckan i norra Sverige

Republikens president Sauli Niinistö har den 19 mars 2012 sänt sina kondoleanser till Norges kung Harald V med anledning av flygolyckan i norra Sverige.

* * *

Helsingfors, 19.3.2012

Hans Majestät
Harald V

Det var med stor sorg vi i Finland mottog meddelandet om att norska officerare omkommit i samband med att ett norskt Herculesplan störtade i Kiruna under Cold Response -militärövningen.

Våra tankar går till offren, deras anhöriga samt till alla dem som deltar i militärövningen. På mina egna och Finlands folks vägnar vill jag framföra mina djupaste kondoleanser till Dig och det norska folket, till de omkomna officerarnas familjer och till alla de andra som berörs av denna tragiska händelse.

Sauli Niinistö
Republiken Finlands President