President Niinistö gratulerade Joe Biden med anledning av presidentvalet i Förenta staterna

Republikens president Sauli Niinistö har framfört sina gratulationer till Joe Biden som valts till ny president i Förenta staterna.

I sitt brev till den nyvalda presidenten skriver president Niinistö att han ser fram emot att få fortsätta det starka partnerskapet med Förenta staterna.