President Niinistö gratulerade Rysslands återvalda president Putin

Republikens president Sauli Niinistö har sänt sina gratulationer till president Vladimir Putin som vann presidentvalet i Ryska federationen. I samband med gratulationerna uttryckte han en önskan om en fungerande och konstruktiv dialog och fäste uppmärksamhet vid det spända säkerhetspolitiska läget i världen. President Niinistö skrev också att Ryssland i egenskap av permanent medlem i FN:s säkerhetsråd har ett särskilt ansvar, men samtidigt möjlighet till inflytande i frågor som gäller krig och fred överallt i världen.