President Niinistö har diskuterat med riksdagens försvarsutskott

Republikens president Sauli Niinistö diskuterade med riksdagens försvarsutskott torsdagen den 21 oktober 2021. Vid distansmötet behandlades aktuella säkerhetspolitiska frågor.

President Niinistö träffar regelbundet riksdagens olika utskott för att dryfta aktuella angelägenheter.