President Niinistö diskuterade med riksdagens försvarsutskott

Republikens president Sauli Niinistö diskuterade med riksdagens försvarsutskott fredagen den 11 mars 2022. Vid distansmötet behandlades Rysslands invasion av Ukraina och situationens inverkan på Finlands utrikes- och säkerhetspolitik.

President Niinistö träffar regelbundet riksdagens olika utskott för att dryfta aktuella angelägenheter. Senast träffade president Niinistö försvarsutskottet den 21 oktober 2021.

President Niinistö träffade i går riksdagens talman och vice talmän, ordförandena för utrikesutskottet och försvarsutskottet samt ledarna för de partier som valts in i riksdagen. Dessutom hade presidenten onsdagen den 9 mars ett separat distansmöte med riksdagens utrikesutskott.