President Niinistö har diskuterat med riksdagens försvarsutskott

Republikens president Sauli Niinistö diskuterade med riksdagens försvarsutskott torsdagen den 5 november 2020. Under videosamtalet behandlades aktuella frågor inom utrikes- och säkerhetspolitiken och försvarspolitiken.

President Niinistö träffar regelbundet riksdagens olika utskott för att dryfta aktuella angelägenheter.