President Niinistö har diskuterat med riksdagens stora utskott

Republikens president Sauli Niinistö diskuterade med riksdagens stora utskott torsdagen den 4 juni 2020. Under videosamtalet diskuterades aktuella ärenden i utskottet och bland annat coronapandemins inverkan på den internationella situationen, geopolitiken och Europas roll.

President Niinistö träffar regelbundet riksdagens olika utskott för att dryfta aktuella angelägenheter. Det föregående mötet med stora utskottet hölls hösten 2018.

Foto: Hanne Salonen/Riksdagen