President Niinistö har diskuterat med riksdagens utrikesutskott

Republikens president Sauli Niinistö diskuterade med riksdagens utrikesutskott torsdagen den 26 mars. Videosamtalet handlade om det pågående coronavirusutbrottet samt aktuella frågor inom utrikes- och säkerhetspolitiken.

President Niinistö träffar regelbundet riksdagens olika utskott för att dryfta aktuella angelägenheter. Utrikesutskottet träffade president Niinistö senast hösten 2019.