President Niinistö i Archangelsk: Förlorar vi Arktis så förlorar vi hela världen

Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli

Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö deltog den 30 mars 2017 i en arktisk konferens och paneldebatt i ryska Archangelsk tillsammans med Rysslands president Vladimir Putin och Islands president Guðni Jóhannesson. I en diskussion under rubriken ”Människorna och Arktis” fäste presidenten uppmärksamhet vid det växande hotet om klimatförändringen.

”Det är livsviktigt att vi stoppar klimatförändringen om vi vill att den arktiska regionen kvarstår sådan den är nu. Frågan är av global betydelse: Förlorar vi Arktis så förlorar vi hela världen.”

President Niinistö påpekade att även om konsekvenserna av klimatförändringen nu kommer till synes i Arktis så berör de i sista hand var och en på vår planet. ”Konsekvenserna kommer globalt sett att vara enorma. När istäcket smälter höjs havsytan. När istäcket smälter reflekteras solens strålar inte längre lika mycket, utan i stället absorberas de i vattnet som värms upp och påskyndar klimatuppvärmningen.”

Presidenten lyfte särskilt fram utsläppen av sot och en av de stora källorna till sotpartiklar, nämligen fackling. Gasfacklingen orsakar en fjärdedel av uppvärmningen av den arktiska regionen. Enligt Niinistö är det en praxis som kan jämföras med att bränna upp pengar: ”Fackling är en metod där överloppsgas förbränns avsiktligt. För vanliga människor är detta i det närmaste obegripligt. År 2015 motsvarade världens gasfackling nästan 40 gånger den mängd gas som används i Finland under ett år.”

Finland föreslår ett toppmöte för Arktiska rådet 

President Niinistö poängterade att konsekvenserna av klimatförändringen inte begränsas till miljön, utan att klimatförändringen även i allra högsta grad utgör en säkerhetsrisk. ”Multiplikatoreffekterna av klimatförändringen försvårar orsakerna till konflikterna: hungersnöd, vattenbrist, översvämningar och påtvingad migration.”

Ratificeringen av klimatavtalet från Paris är ett stort steg i rätt riktning, men fler steg behövs. ”Det viktigaste, alltså verkställandet av avtalet, är ännu framför oss. Dessutom måste vi ha ett effektivare samarbete över gränserna och för att det ska vara riktigt effektivt måste samarbetet vara världsomfattande”, sade president Niinistö.

Dessutom måste Arktis förbli ett område för samarbete, tillade president Niinistö. För att säkerställa detta måste vi utnyttja redan existerande mekanismer fullt ut, såsom Arktiska rådet. Finland inleder i maj sitt ordförandeskap i Arktiska rådet. ”Vi tror att det även i det arktiska samarbetet är dags att ta verksamheten till en ny nivå. Finland föreslår att det ordnas ett toppmöte om arktiska frågor. Detta skulle säkra att den arktiska regionen verkligen förblir föremål för en dialog. Vi bär tillsammans ansvaret för att denna tradition av dialog lever vidare i de nordiska områdena”, sade president Niinistö.

Presidenten har endast talat om ett toppmöte för Arktiska rådet. Huruvida toppmötet blir verklighet beror på den allmänna beredskapen att ordna mötet och på om man tack vare mötet kan uppnå konkreta resultat.

I samband med det arktiska forumet hade president Niinistö även bilaterala möten med president Putin och den norska utrikesministern Børge Brende. Utöver detta stod president Putin värd för en gemensam lunch med president Niinistö och Islands president Jóhannesson.

President Niinistö och president Putin vid ett enskilt möte i Archangelsk. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli

President Niinistö och president Putin vid ett enskilt möte i Archangelsk. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli

’Det är livsviktigt att vi stoppar klimatförändringen om vi vill att den arktiska regionen kvarstår sådan den är nu. Frågan är av global betydelse: Förlorar vi Arktis så förlorar vi hela världen’, sade president Niinistö. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli

’Det är livsviktigt att vi stoppar klimatförändringen om vi vill att den arktiska regionen kvarstår sådan den är nu. Frågan är av global betydelse: Förlorar vi Arktis så förlorar vi hela världen’, sade president Niinistö. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli

Enskilt möte med Norges utrikesminister Børge Brende. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli

Enskilt möte med Norges utrikesminister Børge Brende. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli