President Niinistö i Birkaland

På Hyytiälä skogsstation gick president Niinistö runt bland mätningspunkterna under ledning av akademikern, akademiprofessor Markku Kulmala. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

På Hyytiälä skogsstation gick president Niinistö runt bland mätningspunkterna under ledning av akademikern, akademiprofessor Markku Kulmala. Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö besökte Birkaland torsdagen den 27 juni 2019.

Dagen inleddes med ett besök i försvarsmaktens strategiska partner Millog Ab:s verksamhetsställe i Siikakangas i Ruovesi. Millog upprätthåller och underhåller arméns och marinens materiel samt flygvapnets övervakningssystem.

Hyytiälä skogsstation i Juupajoki bekantade sig president Niinistö med den internationella mätstationen. Stationen undersöker atmosfären och skogarna. Stationen lyder under Helsingfors universitet och den mäter bland annat växthusgasers kretslopp, trädens ekofysiologi och tillväxt samt aerosoler i atmosfären.

President Niinistö gick runt bland mätningspunkterna i skogen under ledning av akademikern, akademiprofessor Markku Kulmala. Under rundturen diskuterades hur stor betydelse traditionen med mätningar över lång tid haft i Finland. Våra serier av mätningar hör till världens längsta och vi bedriver mångsidig forskning på området samtidigt som mättekniken kontinuerligt utvecklas. Av denna anledning besöker många internationella forskare och studerande Hyytiälä. ”Finland har en möjlighet att åstadkomma mycket”, sammanfattade akademiker Kulmala.

Från Hyytiälä reste presidenten vidare till Pälkäne, där han i Kostia Areena tillsammans med kommunens ledning och ungdomar diskuterade företagande och sysselsättningen av unga på kaféet Tauko, som drivs av gymnasister. Pälkäne har en mycket låg ungdomsarbetslöshet. I ”Pälkänemodellen” tar man kontakt med den unga arbetssökande, den som ansöker om utkomststöd eller den som avbrutit sin skolgång och diskuterar alternativen ansikte mot ansikte.

EU-ordförandeskapet en krävande tid

På Kostia Areenas gård höll president Niinistö ett tal och träffade allmänheten. I sitt tal påminde president Niinistö att den nya regeringen vid ingången av juli inleder EU-ordförandeskapet ”som kommer att vara en mycket krävande tid”.

Presidenten konstaterade att demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter på många håll inte är i ropet just nu. ”Det finns ett behov av vår europeiska röst i världen, de europeiska värdena, dem som vi av tradition ansett vara ytterst viktiga”, sade presidenten.

Ett märkligt folk

I kampen mot klimatförändringen kan vi åstadkomma förändringar enbart med gemensamma ansträngningar, sade presidenten. Det är inte beklämmande eller livsbegränsande, utan man kan se på saken ur ett annat perspektiv; ”I mitt eget beteende har jag lag märke till att det egentligen är ganska intressant att följa med hurdana val man kan göra för att lite spara på vårt klimat.”

Och finländarna är ett ganska märkligt folk, vilket även internationella mätningar visat. ”Man kan ta vilken som helst bra sak, så finns Finland där bland de tio främsta”, sade presidenten.

”Jag vill önska er alla en riktigt god fortsättning på sommaren och särskilt en god fortsättning på det omtalade lyckliga livet.”

Besöket avslutades i Kostianvirta båthamn, där ångbåten Satus kapten Jarkko Pihkala berättade om sitt fartyg. På grund av ett maskinfel fick man tyvärr hoppa över kryssningen på Kostianvirta. I hamnen bjöd Pälkäneområdets närproducenter också på tapas.