President Niinistö i Bryssel: Dialog med Ryssland behövs kanske mer än någonsin

I Bryssel träffade president Niinistö presidenten Antonio Tajani, Europaparlamentets talman, Federica Mogherini, EU:s höga representant och Jean-Claude Juncker, Europeiska kommissionens ordförande.

I Bryssel träffade president Niinistö presidenten Antonio Tajani, Europaparlamentets talman, Federica Mogherini, EU:s höga representant och Jean-Claude Juncker, Europeiska kommissionens ordförande.

Republikens president Sauli Niinistö träffade EU-ledare i Bryssel onsdagen den 28 mars 2018. Under sitt besök träffade presidenten Antonio Tajani, Europaparlamentets talman, Federica Mogherini, EU:s höga representant och Jean-Claude Juncker, Europeiska kommissionens ordförande. 

Under dagen diskuterades brett relationerna mellan EU och Ryssland samt flera EU-länders utvisningar av ryska diplomater till följd av nervgasattacken i Salisbury. 

”Vi måste komma ihåg att behandlingen i Europeiska rådet och de efterföljande nationella behandlingarna inte var någon straffprocess eller rättegång, utan politisk verksamhet. I förhållande till detta och från dessa utgångspunkter tog också Finland sitt beslut”, kommenterade president Niinistö när han träffade finländska medier på eftermiddagen efter diskussionerna.

President Niinistö betonade igen betydelsen av dialogen och påpekade att dialogen med Ryssland fortsatte också efter händelserna på Krim. ”Nästan alla har bekräftat att dialogen behövs nu och framöver. Detta var ett starkt tema i diskussionerna mellan mig och Juncker. Vi måste i alla fall kunna diskutera – om klyftan mellan Ryssland och väst har blivit större, får den inte öka ytterligare.  Därför är det värt  att diskutera.”

EU:s samprojekt om flickors ställning

Förutom händelserna i Salisbury diskuterades också många olika aktuella frågor såsom migration, befolkningstillväxt och samordning av utvecklingssamarbetet: ”Jag anser att det kunde samordnas lite mer, vilket ger större effekt. Jag föreslog att just flickors och kvinnors ställning i Afrika kunde vara ett sådant samprojekt för hela EU som vi kunde avsätta de splittrade resurserna till.” Dessutom behandlades bl.a. situationen på västra Balkan och behovet av en enhetligare EU samt unionens utvidgning.

Ett av syftena med besöket i Bryssel var att lyfta fram Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet. ”Jag tog förstås upp bekämpningen av svart kol, det vill säga sot. Sot släpps ut bland annat från omoderna energianläggningar i Ryssland. Går det att förnya dem – det är en finansieringsfråga. Vi har kanske redan funnit lösningar och förståelse för det också här.”

Vidare tog presidenten upp den allt livligare framtida trafiken på Nordostpassagen. Då lyfts frågan om en fortsättning på den europeiska kontinenten fram. Finland har i detta sammanhang tagit upp de s.k. TEN-näten, dvs. de transeuropeiska transportnäten. ”Ett flertal av dem har byggts i södra Europa. Nu kunde tiden vara inne för att titta norrut. Järnvägsnätet i norr passar rätt så bra in i det europeiska TEN-tänkandet.”

President Niinistö diskuterade  Europeiska unionens kommande försvarspolitik också med finländska säkerhetspåverkare. I lunchdiskussionen deltog Jyrki Katainen, EU-kommissionens vice ordförande, Ilkka Salmi, kommissionens säkerhetschef, general Esa Pulkkinen, chef för EU:s militärstab och Olli Ruutu, vice verkställande direktör vid Europeiska försvarsbyrån.

President Niinistö och Europaparlamentets talman Antonio Tajani. Foto: Daina Le Lardic/Europaparlament

President Niinistö och Europaparlamentets talman Antonio Tajani. Foto: Daina Le Lardic/Europaparlamentet

President Sauli Niinistö träffade EU:s höga representant Federica Mogherini. Foto: Europeiska unionen

President Sauli Niinistö träffade EU:s höga representant Federica Mogherini. Foto: Europeiska unionen

President Sauli Niinistö träffade EU:s höga representant Federica Mogherini. Foto: Europeiska unionen

President Sauli Niinistö träffade EU:s höga representant Federica Mogherini. Foto: Europeiska unionen

President Niinistö med Jean-Claude Juncker, Europeiska kommissionens ordförande. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli

President Niinistö med Jean-Claude Juncker, Europeiska kommissionens ordförande. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli

President Niinistö och finländska säkerhetspåverkare: Jyrki Katainen, EU-kommissionens vice ordförande, Ilkka Salmi, kommissionens säkerhetschef, general Esa Pulkkinen, chef för EU:s militärstab och Olli Ruutu, vice verkställande direktör vid Europeiska försvarsbyrån och ambassadörer Marja Rislakki och Sofie From-Emmesberger. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli

President Niinistö och finländska säkerhetspåverkare: Jyrki Katainen, EU-kommissionens vice ordförande, Ilkka Salmi, kommissionens säkerhetschef, general Esa Pulkkinen, chef för EU:s militärstab och Olli Ruutu, vice verkställande direktör vid Europeiska försvarsbyrån och ambassadörer Marja Rislakki och Sofie From-Emmesberger. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli

Med finska meppar: Petri Sarvamaa, Heidi Hautala, Miapetra Kumpula-Natri ja Elsi Katainen. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli

Med finska meppar: Petri Sarvamaa, Heidi Hautala, Miapetra Kumpula-Natri ja Elsi Katainen. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli