President Niinistö i diskussion med riksdagens försvarsutskott

Republikens president Sauli Niinistö diskuterade med riksdagens försvarsutskott fredagen den 27 oktober på Talludden. Vid mötet behandlades aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.

President Niinistö träffar regelbundet riksdagens olika utskott för att dryfta aktuella angelägenheter. Senast träffade presidenten försvarsutskottet den 21 juni 2023 i ett gemensamt möte mellan utrikesutskottet och försvarsutskottet.