President Niinistö i diskussion med riksdagens utrikesutskott

Republikens president Sauli Niinistö diskuterade med riksdagens utrikesutskott på Talludden måndagen den 10 juli 2023. Vid mötet behandlades aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.

President Niinistö träffar regelbundet riksdagens olika utskott för att dryfta aktuella angelägenheter. Senast träffade presidenten utrikesutskottet onsdagen den 21 juni 2023.