President Niinistö träffade riksdagens utrikesutskott

Republikens president Sauli Niinistö diskuterade med riksdagens utrikesutskott fredagen den 8 december 2022 på Talludden. Vid mötet behandlades aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.

President Niinistö träffar regelbundet riksdagens olika utskott för att dryfta aktuella angelägenheter. Senast träffade presidenten utrikesutskottet måndagen den 19 juli 2022.