President Niinistö i diskussion med riksdagens utrikesutskott och försvarsutskott

Republikens president Sauli Niinistö diskuterade med riksdagens utrikesutskott och försvarsutskott på Talludden onsdagen den 21 juni 2023. Vid mötet behandlades aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.

President Niinistö träffar regelbundet riksdagens olika utskott för att dryfta aktuella angelägenheter. Senast träffade presidenten utrikesutskottet den 3 februari 2023. Presidenten sammanträdde senast med försvarsutskottet den 8 februari 2023.