President Niinistö i diskussion med riksdagens utrikesutskott

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö diskuterade med riksdagens utrikesutskott fredagen den 3 februari. Vid mötet behandlades framstegen i Finlands anslutningsprocess till Nato och andra aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.

President Niinistö träffar regelbundet riksdagens olika utskott för att dryfta aktuella angelägenheter. Senast träffade presidenten utrikesutskottet den 30 november 2022.