President Niinistö vid Europarådets session: ”Europa får aldrig mer hamna i krig” 

© Council of Europe / Candice Imbert

© Council of Europe / Candice Imbert

Republikens president Sauli Niinistö deltog onsdagen den 23 januari 2019 i Europarådets parlamentariska församlings session i Strasbourg i Frankrike.

I sitt anförande betonade presidenten betydelsen av de värderingar som Europarådet värnar om. ”Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen – de värderingar som Europarådet står för – kan leva vidare bara i ett fredsläge. Att hålla kriget borta måste vara vår högsta prioritet.”

President Niinistö sade att dessa grundläggande värderingar definierar oss som européer, men uttryckte sitt bekymmer över att man allt oftare talar om dessa värderingar i förfluten tid. ”Många av de rådande oenigheterna i Europa förefaller uttryckligen gälla just våra egna värderingar. I stället för att exportera dem, som vi tidigare gjorde, måste vi nu koncentrera oss på att försvara dem på hemmaplan.”

Samtidigt utsätts den regelbaserade internationella ordningen för tryck. ”De normer och bestämmelser som ordningen består av, och de multilaterala institutioner som skyddar dem, påverkar vårt dagliga liv på ett väsentligt sätt. Om de försvagas, kommer vanliga människor – individer, vi alla – att lida”, sade presidenten.

Efter sitt anförande svarade president Niinistö på ledamöternas frågor. © Council of Europe / Candice Imbert

Stöttepelare för medlemsstaterna

I sitt anförande tog president Niinistö också ställning till den reformprocess som pågår i Europarådet. Han uppmanade ledamöterna att ta vara på möjligheten att diskutera organisationens framtida vision och fokus.

”Min förhoppning är att Europarådet även framöver ska vara en stöttepelare för alla dess medlemmar. Reformprocessen bör bygga på organisationens unika styrkor, och då i synnerhet på Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, kommissarien för de mänskliga rättigheterna och övervakningsmekanismerna.”

Å andra sidan bör Europarådet förändras och leva i tiden: ”Ett behov av förmåga till förändring i Europarådets arbete kan ledas tillbaka till helt nya källor. Omvälvande teknik som artificiell intelligens, eller klimatförändringen med alla dess konsekvenser, kan ha oförutsedda effekter som påverkar de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen”, förutspådde president Niinistö.

Finland är för tillfället ordförande i Europarådet. Bland prioriteringarna för ordförandeskapet lyfte president Niinistö särskilt fram jämställdhet. Enligt honom har just jämställdhet varit ett centralt inslag på Finlands väg från fattigdom till välstånd. ”Detta skulle inte ha varit möjligt utan lika möjligheter för alla. Det som har fungerat bra för Finland gäller för hela världen.”

Samtidigt berättade presidenten att ett av hans åtaganden som Impact Champion-ambassadör för HeForShe-initiativet inom FN:s jämställdhetsorganisation UN Women är att minska våldet mot kvinnor. ”Den vidhållande höga nivån av våld mot kvinnor och flickor, inte bara i Finland, utan globalt, är en fråga som djupt oroar och bekymrar mig. För att vi ska kunna bygga mer jämlika och hållbara samhällen måste vi sätta stopp för detta våld.”

Under sitt möte diskuterade president Niinistö och Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland särskilt Rysslands deltagande i Europarådet. © Council of Europe / Candice Imbert

Förlust om Ryssland lämnar Europarådet

Europarådet befinner sig för närvarande i ett politiskt trångmål som hänför sig till Rysslands deltagande, medlemsavgifter och medlemskap. För närvarande deltar Ryssland inte alls i verksamheten i Europarådets parlamentariska församling. ”Låt mig vara tydlig: det finns inga tvivel om ursprunget till denna situation. Finland var bland de första länderna som offentligt fördömde annekteringen av Krim. Trots det skulle Rysslands utträde ur Europarådet vara en förlust för alla parter. Och i slutändan skulle det innebära ännu ett slag mot hela den regelbaserade internationella ordningen,” hävdade president Niinistö och sade sig lita på att Europarådet löser krisen.

Frågan om Rysslands deltagande i Europarådets verksamhet var en av huvudfrågorna också i mötet mellan president Niinistö och Europarådets generalsekreterare Thorbjørn Jagland och i mötet med Liliane Maury Pasquier, ordförande för Europarådets parlamentariska församling. Med ordförande Pasquier diskuterade president Niinistö dessutom länge om vikten av jämställdhet.

I Strasbourg träffade president Niinistö också Dunja Mijatović, Europarådets kommissarie för de mänskliga rättigheterna, och Guido Raimondi, president för Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen). Utöver detta deltog president Niinistö i ceremonin för den internationella minnesdagen för Förintelsens offer och i invigningen av en utställning om Europadomstolens 60 år av verksamhet.