President Niinistö i FN:s generalförsamling i New York: Vi har alla mycket att vinna på ett jämlikt samarbete

Republikens president Sauli Niinistö besökte tillsammans med sin maka Jenni Haukio New York, där presidenten ledde Finlands delegation under högnivåveckan i samband med Förenta nationernas 78:e generalförsamling den 18–21 september 2023.

Presidenten höll Finlands nationella anförande i generalförsamlingen på onsdagen. I sitt anförande konstaterade han att världen har blivit ännu mera komplicerad än tidigare. De globala spänningarna är höga och stormaktskonkurrensen accelererar. Olika världsbilder verkar också vara på kollisionskurs.

”Temat för denna session är ’Återuppbygga förtroende och återuppliva global solidaritet’. Detta får inte förbli tom retorik. Vi måste omsätta dessa ord i praktiken”, sade han.

President Niinistö underströk att de många utmaningar vi står inför – från klimatförändringen till pandemier, fattigdom och krig – inte kan lösas av ett enskilt land eller en grupp likasinnade länder. Han anser att även de möjligheter som ny teknik ger utnyttjas bäst tillsammans.

Ukraina förtjänar en rättvis och varaktig fred

President Niinistö talade i FN:s generalförsamling onsdagen den 20 september 2023. Foto: Agaton Strom/Finlands FN-representation

I sitt anförande sade presidenten att Finland stöder Ukrainas ansträngningar för en rättvis och varaktig fred. ”Men det får inte enbart vara Ukrainas ansträngningar. Det behövs ett så brett internationellt deltagande som möjligt. Det är viktigt att de diskussioner som nyligen fördes i Jeddah fortsätter.”

Under generalförsamlingens högnivåvecka ordnades också en separat öppen debatt om Ukraina i FN:s säkerhetsråd, där Danmark höll det gemensamma nordiska anförandet. President Niinistö sade i sitt anförande i generalförsamlingen att debatten är ett mycket viktigt tillfälle att diskutera och finna vägar framåt. ”Att få ett rättvist slut på kriget är viktigt för ukrainarna, men det kan också bidra till att minska spänningarna på ett bredare plan.”

Presidenten tog också upp de mänskliga rättigheterna samt klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald. När det gäller urholkningen av det internationella systemet för vapenkontroll konstaterade han att viktiga fördrag har övergivits och att det är svårt att återuppbygga och stärka vapenkontrollen i den nuvarande internationella miljön. ”Men vi måste förstå att en värld utan gemensamt överenskomna regler och öppenhet är oförutsägbar.”

”Hållbarhet måste stå i centrum för all vår verksamhet”

President Niinistö och FN:s generalsekreterare Guterres diskuterade bland annat Our Common Agenda-initiativet vid sitt möte. Bild: Riikka Hietajärvi/Republikens presidents kansli

Under högnivåveckan ordnades också ett toppmöte om hållbar utveckling, som FN:s generalsekreterare António Guterres var värd för. President Niinistö konstaterade att mötet hålls vid en kritisk tidpunkt. ”Vi har kommit halvvägs i den tidsram som fastställts för genomförandet av Agenda 2030. Och vi är inte ens nära att nå våra mål.” Enligt honom måste vi arbeta hårdare än tidigare för saken.

”Hållbar utveckling får inte bara vara en påklistrad dekoration. Hållbarhet måste stå i centrum för all vår verksamhet”, sade presidenten i sitt anförande.

I president Niinistös program i New York ingick som vanligt också många bilaterala diskussioner med kolleger. Vid sidan av diskussionerna i generalförsamlingen träffade president Niinistö bland annat FN:s generalsekreterare, Kazakstans, Kirgizistans, Sydafrikas och Namibias presidenter samt Vietnams premiärminister.

Utöver presidentparets gemensamma program deltog Jenni Haukio bland annat i FN:s generalförsamlings kringevenemang tisdagen den 19 september, där temat var ukrainska barn i krig. Värdar för evenemanget var Estlands president Alar Karis och makan till Ukrainas president Olena Zelenska. Onsdagen den 20 september deltog Haukio i en mottagning som ordnades av makan till USA:s president Jill Biden och talade vid ett diskussionsevenemang om nordisk litteratur med makan till Islands president Eliza Reid och författaren Neil Gaiman. Diskussionen ordnades av New York Public Library och Finlands och Islands generalkonsulat i New York.

Finlands delegation leddes av president Niinistö och i delegationen ingick också utrikesminister Elina Valtonen och utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio.