President Niinistö i FN:s generalförsamling: Vi måste visa att vi bryr oss

Bild: UN Photo/Cia Pak

Bild: UN Photo/Cia Pak

”Det internationella samfundet måste nu visa att vi bryr oss. Särskilt FN:s säkerhetsråd och vi alla måste nu fokusera alla våra krafter på att finna en politisk lösning på krisen i Syrien”, sade republikens president Sauli Niinistö vid FN:s generalförsamling i New York den 29 september.

Det pågår en mycket farlig kris i Syrien, Irak och delar av Nordafrika, sade president Niinistö. Den humanitära katastrof som vi just nu bevittnar är större än någonsin sedan andra världskrigets slut. Terrororganisationen IS och den förskräckliga terror den utövar är en direkt följd av konflikterna i Syrien och Irak, som hotar freden och stabiliteten både i Mellanöstern, Afrika och Europa.

För 60 år sedan anslöt sig Finland till den grupp länder som bär sitt eget ansvar och som bryr sig, sade presidenten i sitt tal. FN:s generalförsamling hedrade kompositören Jean Sibelius minne med en tyst minut i samband med hans död år 1957. ”Mötets ordförande Leslie Munro beskrev hur Sibelius tillhörde hela världen. Vi fick också erfara vad det betyder att bära ansvar, när vi i Suez deltog i den första fredsbevarande insatsen.”

Finland bär sitt ansvar

”Det aktuella flyktingläget i Mellanöstern, i delar av Afrika och i Medelhavsområdet är ohållbart för alla”, sade president Niinstö. Flyktingkrisen orsakar en stor politisk spänning i Europa, även om den tyngsta bördan bärs av grannstaterna till krisområdena. ”Även till Finland anländer det proportionellt sett ett mycket stort antal asylsökande. Att låta bli att hjälpa är inget alternativ för oss. Vi måste dock hitta effektivare och hållbarare metoder för att hjälpa de nödlidande.”

I sitt tal betonade president Niinistö att det finns olösta konflikter också på andra håll i världen. ”FN:s fredsbevarande insatser står i fokus då organisationen främjar internationell fred och säkerhet”, sade han. ”Planeringen och genomförandet av FN:s fredsbevarande insatser bör alltid grunda sig på politiska avgöranden. Detta innebär också att man måste stärka och finansiera FN:s konfliktförebyggande kapacitet och fredsmedlingskapacitet i tillräckligt hög grad.”

”Under vårt medlemskap har 50 000 finländska män och kvinnor tjänstgjort i FN:s fredsbevarande insatser. I fråga om fredsbevarande insatser placerar sig Finland i proportion till befolkningsmängden på andra plats bland de europeiska länderna. Vi fortsätter att stärka vår insats. Vi bär vårt ansvar.”

Enligt president visar programmet Agenda 2030, som antogs vid toppmötet för hållbar utveckling, att vi är på rätt väg. ”För första gången har vi ett verkligt program för hållbar utveckling, som binder alla medlemsländer.”

”Vår uppgift är nu att genomföra detta ambitiösa program. Jag uppmuntrar FN att än en gång visa sin förmåga att förena nationer. Det är viktigt att få alla att förbinda sig till att genomföra programmet. Den privata sektorn och det civila samhället är i en nyckelposition när det gäller att gå vidare med programmet tillsammans med regeringarna. I detta arbete har även alla enskilda människor sin egen roll.”

Bilder

 President Niinistö diskuterar med Tysklands förbundskansler Angela Merkel före mötet. Foto: Republikens presidents kansli  President Niinistö och Afghanistans premiärminister Abdullah Abdullah i FN:s mötessal i New York den 25 september 2015. Foto: Republikens presidents kansli  President Niinistö talade vid öppningssessionen av FN:s toppmöte för hållbar utveckling den 25 september. Foto: UN Photo
 President Niinistö diskuterade med ordföranden för Internationella olympiska kommittén Thomas Bach i samband med FN:s toppmöte om hållbar utveckling. Foto: Republikens presidents kansli  President Niinistö med maka hälsar på Sveriges drottning Silvia och statsminister  Stefan Löfven vid en mottagning i samband med FN:s toppmöte om hållbar utveckling. Foto: Republikens presidents kansli  President Niinistö och ordföranden vid FN:s generalförsamling Mogens Lykketoft på mottagningen. Foto: Republikens presidents kansli
President Niinistö talade vid ett jämställdhetsevenemang med Kinas president Xi Jinping och FN:s jämställdhetsorganisation UN Women som värdar i FN den 27 september. Foto: Republikens presidents kansli. Republikens president Sauli Niinistö träffade FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon i New York söndagen den 27 september. Presidenten och generalsekreteraren diskuterade läget i Mellanöstern och särskilt i Syrien samt flyktingkrisen. Foto: UN Photo/Evan Schneider President Niinistö och jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen deltog i en temasession vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling, som behandlade klimatförändringen och skyddet av planeten. Foto: Republikens presidents kansli.
Finlands delegation vid FN:s generalförsamling. Foto: Republikens presidents kansli.  President Niinistö och uSchweiz utrikesminister Didier Burkhalter. Foto: Republikens presidents kansli.   President Niinistö och Rysslands president Vladimir Putin. Foto: Republikens presidents kansli.
Republikens presidents maka, beskyddaren för Finlands Unicef Jenni Haukio träffade biträdande generaldirektören för FN:s barnfond Unicef Yoka Brandt. Foto: Republikens presidents kansli  Norges utrikesminister Børge Brende och president Sauli Niinistö diskuterade utanför FN:s högkvarter. Foto: Republikens presidents kansli Republikens president Sauli Niinistö talade vid FN:s 70:e generalförsamling i New York den 29 september 2015.
 President Niinistö och Nya Zeelands premierminister John Key. UN Photo/Kim Haughton Nederländernas kung Willem-Alexander, Ukrainas president  Petro Porosjenko  och president Sauli Niinistö. UN Photo/Mark Garten Förenta staternas president Barack Obama och fru Michelle Obama hälsade på republikens president Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio vid en mottagning under FN:s generalförsamling den 28 september 2015. Foto: The White House / Lawrence Jackson