President Niinistö i Förenta staterna: Europa behöver Förenta staterna, men Förenta staterna behöver också Europa

Republikens president Sauli Niinistö gjorde ett besök till Förenta staterna den 6–10 mars 2023. Besöket fokuserade på utrikes- och säkerhetspolitiska frågor och på ett intensifierat ekonomiskt och tekniskt samarbete. Resan började på Förenta staternas västkust och det var den första gången på flera årtionden som Finlands statschef besökte den delen av landet. I Washington D.C. träffade president Niinistö också Förenta staternas president Joe Biden.

Huvudstaden Washington D.C. stod på programmet torsdagen den 9 mars. President Niinistö träffade president Biden i Vita huset för tredje gången på drygt ett år. Initiativet till mötet kom från Vita huset.

”Med president Biden diskuterade vi Finlands och Sveriges medlemskap i Nato”, berättade president Niinistö efter mötet för finländska medier. ”Förenta staterna har stött oss och fortsätter att ge vår medlemskapsprocess sitt starka stöd”. Enligt president Niinistö var diskussionen betydelsefull.

Utöver Natofrågan och stödet till Ukraina diskuterades den globala utvecklingen och stormaktskonkurrensen i ett bredare perspektiv. ”Det finns en växande global spänning, egentligen mellan två parter, man skulle väl kunna säga mellan tänkandet i väst och tänkandet i öst. Detta är inslag som bör granskas och vi bör också fundera mycket noga på vart de leder, vart de inte får leda och vad man kan göra åt saken”, sade president Niinistö.

Förutom med president Biden förde Niinistö diskussioner med flera andra politiska beslutsfattare i Washington. Vid mötet med Bob Menendez, talman för senatens utrikesutskott, behandlades Ukraina, säkerhetsfrågor och Nato. Diskussionen vid mötet med representanthusets talman Kevin McCarthy gällde dessutom ekonomin samt Finlands och Förenta staternas bilaterala relation.

Under torsdagen träffade president Niinistö också bland annat ordföranden för representanthusets utrikesutskott Michael McCaul, Förenta staternas nationella säkerhetsrådgivare Jake Sullivan och chefen för centrala underrättelsetjänsten CIA William Burns. Senare talade presidenten vid ett evenemang om försvarsindustrin och omvälvande teknik i regi av Finlands ambassad i Washington.

Besöket började på västkusten

President Niinistös besök började måndagen den 6 mars på västkusten i delstaten Washington. Där träffade han guvernör Jay Inslee och talade som den första utländska statschefen i historien vid en gemensam session med delstatens senat och representanthus. Presidentens tal handlade om det transatlantiska samarbetet inom säkerhet, teknik och ekonomi.

I sitt tal konstaterade president Niinistö att det geopolitiska läget har fört Finland och Förenta staterna allt närmare varandra: ”Vi stärker nu våra band inom sektorer som försvar, handel, teknik och energisäkerhet. Och snart kan vi kalla varandra för allierade.” Enligt presidenten blir det allt viktigare att möta stora utmaningar tillsammans. ”Europa behöver Förenta staterna. Men Förenta staterna behöver också Europa.”

I sitt tal betonade president Niinistö att Finland aldrig har tagit sin säkerhet för given. ”Vi har hållit fast vid värnplikten och konsekvent investerat i vårt nationella försvar. År 2021 beslutade vi att köpa 64 nya F-35-jaktflygplan. Det är mycket för ett litet land. Finlands Natomedlemskap kommer således inte bara att maximera vår egen säkerhet. Vi kommer att bidra starkt till hela alliansens säkerhet.”

Presidenten tog också upp Finlands partnerskap med de amerikanska delstaterna, ett allt viktigare inslag i det bilaterala samarbetet. Med delstaten Washington främjar Finland samarbetet framför allt inom den gröna omställningen och högteknologi. ”De globala marknaderna för grön teknik växer snabbt och erbjuder en enorm potential för föregångare som oss”, sade han.

På presidentens program under den första dagen fanns också ett besök på Microsofts och Amazons huvudkontor och en säkerhetspolitisk diskussion på National Nordic Museum.

I Kalifornien diskuterades säkerhetspolitik, stormaktskonkurrens och tekniksamarbete

Tisdagen den 7 mars deltog president Niinistö i en paneldiskussion om säkerhetspolitik, stormaktskonkurrens och ny teknik arrangerad av Freeman Spogli-institutet vid Stanford University i Palo Alto.

Under debatten påminde president Niinistö publiken om att ”ledare i auktoritära länder inte förstår att människor i demokratier har en egen åsikt, och dessa åsikter påverkar politiken.”

Vad gäller ny teknik sade president Niinistö att den privata och offentliga sektorn har likartade säkerhetsintressen. I takt med att konkurrensen inom teknik ökar är det därför avgörande att den offentliga sektorn och företagen samarbetar.

De studerande som deltog i evenemanget var intresserade av att höra om Rysslands anfallskrig, men också om till exempel den arktiska regionens betydelse.

Senare under dagen träffade president Niinistö Kaliforniens guvernör Gavin Newsom och viceguvernören Eleni Kounalakis. Överläggningarna handlade framför allt om säkerhet och teknik. Finland och Kalifornien är föregångare inom den digitala omställningen och klimatpolitiken. Presidenten och guvernören ansåg att det är viktigt att intensifiera samarbetet för att möta gemensamma utmaningar.

I presidentens program på tisdagen ingick också en frukostdiskussion om nordiska lösningar på globala utmaningar. Vid frukosten närvarade bland andra representanthusets tidigare talman Nancy Pelosi och San Franciscos borgmästare London Breed. Därutöver höll presidenten ett anförande vid innovationsevenemanget Bifrost som presenterar nordiska tillväxtföretag.

I Norfolk var temat det transatlantiska säkerhetssamarbetet

Fredagen den 10 mars besökte president Niinistö USS Dwight D. Eisenhower, ett hangarfartyg i den amerikanska flottan, och Natos transformationsstab (Allied Command Transformation) i Norfolk.

På hangarfartyget fick president Niinistö en presentation av fartygets imponerande driftsegenskaper. Därefter diskuterade han Nato och det transatlantiska säkerhetssamarbetet med Förenta staternas marinminister Carlos del Toro och viceamiral Daniel Dwyer, befälhavare för Natos samoperationsstab (Joint Force Command) i Norfolk.

I Norfolk hade presidenten också ett möte med general Philippe Lavigne, befälhavare för Natos transformationsstab. General Lavigne berättade om transformationsstabens verksamhet för presidenten. Dessutom diskuterades det aktuella säkerhetsläget och Finlands medlemskap i Nato. Vid ett möte med Virginias guvernör Glenn Youngkin sträckte sig samtalsämnena från global geopolitik till bilateralt samarbete med delstaten Virginia.

I president Niinistös följe i Förenta staterna ingick en företagsdelegation med representanter för många olika branscher inom näringslivet. Förenta staterna är en av Finlands viktigaste handelspartners och dess betydelse fortsätter att öka kraftigt.

President Niinistö påpekade att företagens närvaro är av betydelse även bortom handel: ”Våra centrala utmaningar i dag – säkerheten, miljön, klimatförändringen – är mycket teknikintensiva, åtminstone om vi tänker på lösningsmodeller. Och då leder tankarna oundvikligen till att den privata sektorns och den offentliga sektorns intressen närmar sig varandra.”