President Niinistö i Iran: Många möjligheter i samarbetet mellan Finland och Iran

Foto: Juhani Kandell/Republikens presidents kansli

President Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio besökte på tisdagen också Mellatparken, där den finländska skulptören Eila Hiltunens monument Palmdungen finns. I Mellatparken presenterades lokal kultur, musik, mattvävning och den gamla sporten bastani för presidentparet.

”I morgon kommer jag att diskutera med president Rouhani om viktiga frågor inom internationell politik, såsom situationen i Syrien och Irans roll när det gäller att stabilisera och lugna ner läget i Mellanöstern. Vid det här seminariet ska vi dock koncentrera oss på företag och handel”, sade republikens president Sauli Niinistö när han öppnade det seminarium om företagssamarbete mellan Finland och Iran som ordnades den 25 oktober i Teheran.

“Den handlingsplan om Irans kärntekniska program som godkändes i juli 2015 var en viktig milstolpe, och den har öppnat för nya möjligheter för de bilaterala relationerna och för företagssamarbetet mellan våra länder. Jag är övertygad om att avtalet främjar kärnvapennedrustning och att det ger iranska företag nya möjligheter till internationell handel”, fortsatte president Niinistö.

Seminariet var en del av republikens president Sauli Niinistös och fru Haukios två dagar långa officiella besök i Iran. Presidenten hänvisade i sitt tal till att de finländska företag som var med på resan har hög kompetens särskilt inom innovationer och teknologi, och han sade att det kan vara till nytta även för Iran. Också utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen besöker Iran tillsammans med presidenten.

Det är första gången på över 40 år som republikens president besöker Iran. Irans internationella ställning förändrades avsevärt i och med kärnavtalet som slöts i juli 2015. I januari 2016 hävdes de kärnteknikrelaterade sanktionerna, och Iran accepterades igen i den internationella handeln.

Finländska företag har intressant kompetens

President Niinistö betonade i sitt tal vid företagsseminariet Irans betydelse som Finlands handelspartner. Enligt presidenten borde Finland intensifiera samarbetet med Iran.

”För ungefär 30 år sedan var Iran vid sidan av Japan en av våra viktigaste handelspartner i Asien. Våra länder har goda förutsättningar att igen uppnå ett lika omfattande samarbete. Iran har rikliga naturresurser. Ni har flera hundra tusen högutbildade ingenjörer och affärsmän, och de är en oersättlig trumf i den internationella handeln”, sade president Niinistö.

President Niinistö sade att han tror att Finland kan återta sin ställning som en intressant partner för Iran inom många områden.

”I företagsdelegationen finns representanter för bland annat ren teknologi, det vill säga cleantech, energieffektivitet, bioekonomi, den finländska trä- och pappersindustrin, informationsteknik och hälsoteknik. Gemensamt för alla företag är deras engagemang och strävan efter att stödja iranska företag när de återvänder till den internationella marknaden och på nytt integreras i världsekonomin”, konstaterade president Niinistö.

President Niinistö betonade även att problemen inom handeln måste lösas. En arbetsgrupp för de finländska och iranska centralbankerna och privata bankerna har tillsatts för att reda ut problem i anslutning till bankverksamheten och penningöverföringar.

Människorättssituationen i Iran togs upp i presidents maka Jenni Haukios möte

President Niinistö besökte på tisdagen också Mellatparken, där den finländska skulptören Eila Hiltunens monument Palmdungen finns. I fjol restaurerade staden Teheran det nu 41 år gamla monumentet. Restaurator var den iranska konstnären Ebrahim Eskandari.

I Mellatparken presenterades lokal kultur, musik, mattvävning och den gamla sporten bastani för presidentparet. Finländsk-iranska Sam Runola, 3, gav presidentparet en teckning.

Republikens presidents maka Jenni Haukio besökte tisdagen den 25 oktober bland annat den internationella flickskolan Soodeh International School. Skolan deltar i kampanjen Treelympics som uppmuntrar till att plantera träd och som drivs av det finländska skolnätet för hållbar utveckling Environment Online (ENO). Vid skolbesöket planterades också ett träd.

Onsdagen den 26 oktober träffade fru Haukio fru Rouhani, representanter för Unesco och Unicef samt iranska författare. Vid mötena diskuterades bland annat människorättssituationen i Iran.

President Niinistö träffar onsdagen den 26 oktober Irans president Hassan Rouhani samt bland andra parlamentets talman Ali Larijani och utrikesminister Mohammad Javad Zarif.