President Niinistö i Ivalo: Ansvarskänsla är nyckeln till Finlands framtid

Copyright © Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö besökte Ivalo tisdagen den 9 september 2014. Hundratals människor hade kommit till Ivalo torg för att höra och diskutera med presidenten. Besöket inleddes med ett möte med företrädare för Enare kommun. Under ledning av fullmäktigeordförande Anu Avaskari fick presidenten höra om ekonomin och aktuella frågor i Enare.

Presidenten tog upp det ekonomiska läget i Enare kommun också då han talade på Ivalo torg. Trots den höga arbetslöshetsgraden ansåg presidenten att nya investeringar och turismen sprider ljus över den lokala ekonomin. ”Investeringarna betyder att det finns ett förtroende för och tilltro till framtiden”. Enligt presidenten lönar det sig också att försöka tro på en ljus framtid. ”Vi människor är benägna att förverkliga sådant som vi förväntar oss och som vi tror och litar på.”

President Niinistö ingöt också hopp om att det ekonomiska läget blir bättre i hela Finland: ”Finlands ekonomi har inte riktigt varit på bettet de senaste åren. Det finns svårigheter också nu. Jag tror dock att vi så småningom klarar av svårigheterna. Finland har alltid klarat av svårigheterna. Senast när alla blir medvetna om dem. Jag tror att vi nu är ganska nära detta skede.”

Enligt presidenten har Finland ännu tillräckligt kvar av en inställning, som också tidigare gett landet nytt lyft: ”Man känner ansvar för den plats där man har slagit sig ner. Man känner ansvar för sina närmaste, det arbete man utför och man bär också detta ansvar. Där finns nyckeln till Finlands framtid.”

Fred är ingen självklarhet ens i Europa

Den yngre generationen ville få autografer. Copyright © Republikens presidents kansliDen yngre generationen ville få autografer. Copyright © Republikens presidents kansli

I sitt tal tog presidenten också upp de internationella kriserna. ”Världen är en ganska hård plats. Vi fäster vikt vid läget i Ukraina därför att det ligger nära oss och för att det skett helt oväntat. Men mycket ont sker också t.ex. i Syrien, Irak, Gaza och Israel. Världen har inte lärt sig att leva i fred. Vi européer har levt i tron att fred är något självklart. Nu har Ukraina visat att det inte är det ens i Europa.

Presidenten påpekade att Finland, i motsats till många andra europeiska länder, har sörjt för sitt försvar. ”Vi har inte kört ner det, och kommer inte att göra det. Utöver detta måste vi inse att det inte är bra att vara ensam. Därför nätverkar vi så mycket som möjligt. Med Sverige går vi framåt ett steg i taget och ser vart det leder. Vi har samarbete med de nordiska länderna och vi har samarbete med Europeiska unionen. Inom Europeiska unionen finns det en klar överenskommelse om att stödja varandra. Sedan utvecklar vi vårt Nato-partnerskap, som senast i Wales.”

President Niinistö vill dämpa den debatt som uppstått om det protokoll om värdlandsstöd som undertecknades med Nato. ”Av någon underlig anledning har man i Finland beslutat sprida ut historier om att denna värdlandsöverenskommelse på något sätt skulle öppna Finland för främmande trupper. Det handlar inte om något sådant. En värdlandsöverenskommelse har alltid ingåtts när det har hållits övningar i Finland med utländska deltagare. Det aktuella protokollet är en sådan övergripande ram, där man fastställer värdlandets skyldigheter, i de fall då man separat har kommit överens om att ordna en övning. Det handlar inte om någon inbjudan eller rätt att komma in i landet”, sade president Ninistö.

Efter sitt tal diskuterade president Niinistö med enarebor på torget, poserade på gruppfoton och gav autografer. Människorna på Ivalo torg ville diskutera allt från definitionen av same, ekonomiska frågor, miljöfrågor till dagsaktuella frågor.
Besöket i Ivalo var president Niinistös fjärde besök i Lappland under hans presidentperiod. 

Efter sitt tal gick president Niinistö runt på torget och diskuterade med kommuninvånarna. Copyright © Republikens presidents kansli

Efter sitt tal gick president Niinistö runt på torget och diskuterade med kommuninvånarna. Copyright © Republikens presidents kansli

En ung redaktör från Radio Inari intervjuar presidenten. Redaktionen drivs av ungdomar som arbetar i Enare kommuns kommunikationsverkstad. Copyright © Republikens presidents kansli

En ung redaktör från Radio Inari intervjuar presidenten. Redaktionen drivs av ungdomar som arbetar i Enare kommuns kommunikationsverkstad. Copyright © Republikens presidents kansli

Copyright © Republikens presidents kansli

Copyright © Republikens presidents kansli

Copyright © Republikens presidents kansli

Copyright © Republikens presidents kansli

Kommunens företrädare gav presidenten ett tvådelat verk om Enares historia som bokgåva. Copyright © Republikens presidents kansli

Kommunens företrädare gav presidenten ett tvådelat verk om Enares historia som bokgåva. Copyright © Republikens presidents kansli