President Niinistö i Joensuu: yrkesutbildning och klimatfrågor på agendan

President Niinistö i samtal med deltagare i MästarePLUS-tävlingen för rengörings- och fasighetsservicebranschen. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli

President Niinistö i samtal med deltagare i MästarePLUS-tävlingen för rengörings- och fasighetsservicebranschen. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö besökte Joensuu tisdagen den 21 maj 2019. Under dagen fick presidenten en inblick i yrkesutbildningen, skogarnas roll i klimatförändringen och gränsbevakningssektionens verksamhet.

Dagen inleddes med ett besök på Mästare2019, ett evenemang där över 400 unga tävlade i FM-mästerskapen i yrkesskicklighet. Evenemanget som president Niinistö är beskyddare för har som mål att främja yrkesinriktad spetskompetens, kvaliteten på yrkesutbildningen och uppskattningen av den. Presidenten följde bland annat med tävlingsgrenarna för florister, möbelsnickare och konditorer samt tävlingsgrenen för rengörings- och fastighetsservicebranschen i MästarePLUS-tävlingen för studerande i behov av särskilt stöd.

Från Joensuu Areena förflyttade sig president Niinistö till Europeiska forstinstitutet (EFI). Den internationella organisationen har som mål att främja skapandet av nätverk inom skogsbranschen och att erbjuda information om skogarna och skogsbruket. Under mötet berättade institutets direktör, doktor Marc Palahí, om skogarnas roll i bekämpningen av klimatförändring och framhävde betydelsen av att övergå från en ekonomi baserad på fossila bränslen till en ekonomi som grundar sig på förnybar energi och förnybara material.

En klimatneutral stad

Klimatet var tema även på Joensuu stadshus där stadens ledning presenterade sitt projekt Biocity2025. Joensuu siktar på att vara en klimatneutral stad före 2025, vilket är den mest ambitiösa målsättningen bland stora städer och kommuner i Finland.

Möte med elever i webbskolan ENO på Joensuu stadshus. I mötet deltog klimatdelegaterna Jesse Tanskanen och Ronja Immonen (Liperin koulu), Aada Saukkonen (Pielisjoen koulu) och Otso Välimäki (Pyhäselän koulu). Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli

Representanter för webbskolan ENO (Environment Online) berättade om de ungas tankar kring klimatförändringen. De elever som presidenten träffade deltar i månadsskiftet maj-juni i ett klimatmöte för världens skolelever som republikens president är beskyddare för. Jesse Tanskanen från Libelits berättade för presidenten att han är orolig för hur jordbruket ska klara sig i takt med att klimatet blir varmare. Ronja Immonen, också från Libelits, efterlyste konkreta handlingar istället för endast ord och riktade sin vädjan till de äldre åldersklasserna.

I samband med projektet Biocity2025 besökte presidenten Finlands högsta trähöghus som byggs på gatan Penttilänkulma i Joensuu.

Dagen avslutades med ett besök till Norra Karelens gränsbevakningssektion i Onttola. Gränsbevakningsväsendet firar i år sitt 100-årsjubileum. Gränsbevakningssektionen, dagsläget vid gränsen och beväringsutbildningen i området presenterades för presidenten. I programmet ingick även en aktionsförevisning av beväringarna och en diskussion med dem.

Republikens president besökte Joensuu senast sommaren 2017 då han fanns bland publiken på Jukolakavlen.