President Niinistö i München: står vi inför slutet på diplomatin?

President Niinistö deltog i en paneldebatt om vapenkontroll vid säkerhetskonferensen i München. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö deltog den 16 februari 2019 i en paneldebatt om vapenkontroll vid säkerhetskonferensen i München. I panelen diskuterades särskilt urholkningen av INF-avtalet som reglerar användningen av medeldistansrobotar.

President Niinistö framhävde att frågan gäller mycket mer än ett enskilt avtal. ”Det mest oroväckande är att man vill slopa internationella avtal utan att överhuvudtaget ägna en tanke åt något i stället för dem. Om vi hamnar i en situation där diplomatin inte längre fungerar är det ett stort problem för oss alla. Vittnar vi nu en period som innebär slutet på diplomatin? Ett slut på diplomatin leder till ett slut på kontakter. Det är en problematisk situation, om man inte alls vet vad den andra tänker”, förklarade presidenten för de finländska medierna efter debatten.

En gemensam röst för Europa

President Niinistö påpekade att det uttryckligen är ett problem för Europa om INF-avtalet går om intet, trots att Europa inte är part i avtalet. I panelen förde han fram en tanke om att Förenta staterna och Ryssland som är parter i avtalet skulle kunna komma överens om ersättande arrangemang för att säkerställa att kärnvapen som omfattas av INF-avtalet inte placeras så att de hotar Europa.

Å andra sidan förde presidenten fram vikten av att Europa även i denna fråga kan agera trovärdigt och beslutsamt: ”Hur kan vi skapa ett starkt Europa som respekteras av andra? Europa måste hitta en gemensam röst. Vi är ingen auktoritet om någon i skaran alltid för fram en avvikande mening”, sade presidenten.

Arktiska regionen är exceptionell 

President Niinistö höll inledningsanförandet i en debatt om säkerheten i den arktiska regionen. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli

Vid säkerhetskonferensen höll president Niinistö inledningsanförandet i en debatt om säkerheten i den arktiska regionen. Enligt president Niinistö är det viktigt att slå vakt om den arktiska regionens exceptionella karaktär: ”Den arktiska regionen är mycket exceptionell. Vi har inte sett sådana spänningar mellan länderna i regionen som mellan länder på andra håll i världen. Jag föreslår att vi slår vakt om regionens exceptionella karaktär”, vädjade presidenten. Dessutom uttryckte han en önskan om att man i stället för att vädja om behovet av dialog även börjar ge konkreta förslag om ämnen att ta upp till diskussion. Finland är ordförande i Arktiska rådet fram till maj 2019.

President Niinistö deltog i säkerhetskonferensen i München fredagen den 15 och lördagen den 16 februari 2019. I samband med konferensen träffade han bland annat Natos vice generalsekreterare Rose Gottemoeller, Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Federica Mogherini och senatorerna Sheldon Whitehouse och Chris Coons från Förenta staterna.

Säkerhetskonferensen i München har ordnats sedan 1963, och den är ett diskussionsforum för att främja konfliktlösning, internationellt samarbete och dialog. I konferensen deltog inemot 500 beslutsfattare inom utrikes- och säkerhetspolitik från olika delar av världen.