President Niinistö i Österrike

Copyright © Republikens presidents kansli

Copyright © Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö besökte Österrike tillsammans med sin hustru Jenni Haukio den 4–5 februari på inbjudan av förbundspresident Heinz Fischer. Mottagningsceremonierna och de officiella diskussionerna hölls fredagen den 5 februari i Wien.

Vid sitt möte diskuterade presidenterna läget i fråga om asylsökande i Europa, säkerhetspolitiken, Ryssland och krisen i Ukraina. Vid en presskonferens under besöket konstaterade Niinistö att som små länder har Österrike och Finland mycket gemensamt i hur de strävar efter att bygga en bättre värld. ”Behovet att skapa trygghet och fred är idag större än på årtionden. Det är viktigt att vi försöker uppnå stabilitet i Europa och världen.”

Den allmänna stämningen i Europa har förändrats i snabb takt. sade president Niinistö. ”EU förde partnerskapsförhandlingar med Ryssland och förhandlade om medlemskap med Turkiet. På bara tre år har allting förändrats och atmosfären är helt annan. Människorna är villrådiga och till och med lite rädda”, sade president Niinistö.

Både president Niinistö och förbundspresident Fischer betonade att det är primärt att kriget i Syrien upphör och situationen i Nordafrika lugnar ner sig. ”Befolkningen i dessa länder är i en mycket svår situation. Ju svårare situationen är, desto större är också migrationen till våra länder”, sade president Niinistö.

Både Finland och Österrike har tagit emot ett stort antal flyktingar. Enligt förbundspresident Fischer finns det gränser för hur många personer Österike kan ta hand om. Vi ger skydd åt dem som är i verklig fara, vars familjer är i fara”. President Niinistö anser att man inom EU skulle kunna fastställa vilka länder som är s.k. ”trygga länder” så att varje medlemsland inte behöver göra det skilt för sig.

Ny typ av flyttningsrörelse

Enligt president Niinistö har vi skådat en ny typ av migration via den östra gränsen. Finlands gräns mot Ryssland är lika lång som de andra EU-ländernas gränser mot landet tillsammans. Vi förhandlar för närvarande med Ryssland om hur vi skulle kunna få läget under kontroll”, sade presidenten.

Presidenterna diskuterade också situationen i Ukraina. ”Vi hoppas båda att Minskavtalet verkställs så snart som möjligt”, sade president Niinistö.

På besökets första dag torsdagen den 4 februari deltog presidentparen på kvällen i en bal på operan i Wien. I tillställningen deltog också Österrikes förbundskansler Werner Faymann och andra medlemmar av Österrikes regering samt politiska aktörer och samhällspåverkare.

Bilder

Besök till Österrike den 4-5 februari 2016. Copyright © Republikens presidents kansli Besök till Österrike den 4-5 februari 2016. Copyright © Republikens presidents kansli Besök till Österrike den 4-5 februari 2016. Copyright © Republikens presidents kansli
 Besök till Österrike den 4-5 februari 2016. Copyright © Republikens presidents kansli Besök till Österrike den 4-5 februari 2016. Copyright © Republikens presidents kansli Besök till Österrike den 4-5 februari 2016. Copyright © Republikens presidents kansli
 Besök till Österrike den 4-5 februari 2016. Copyright © Republikens presidents kansli Besök till Österrike den 4-5 februari 2016. Copyright © Republikens presidents kansli Besök till Österrike den 4-5 februari 2016. Copyright © Republikens presidents kansli
 Besök till Österrike den 4-5 februari 2016. Copyright © Republikens presidents kansli Besök till Österrike den 4-5 februari 2016. Copyright © Republikens presidents kansli