President Niinistö i Paris: Vi effektiviserar våra åtgärder för att stödja Ukraina

Den franske presidenten Emmanuel Macron stod värd för mötet, som hölls i Elyséepalatset. I mötet deltog stats- och regeringschefer från flera olika europeiska länder. Foto: Riikka Hietajärvi/Republikens presidents kansli

Den franske presidenten Emmanuel Macron stod värd för mötet, som hölls i Elyséepalatset. I mötet deltog stats- och regeringschefer från flera olika europeiska länder. Foto: Riikka Hietajärvi/Republikens presidents kansli

Republikens president Sauli Niinistö deltog i ett möte om stöd till Ukraina måndagen den 26 februari 2024 i Paris.

Den franske presidenten Emmanuel Macron stod värd för mötet, som hölls i Elyséepalatset. I mötet deltog stats- och regeringschefer eller representanter för deras ministerier från över 20 länder. Syftet med mötet var att diskutera och hitta gemensamma metoder för att allt snabbare och effektivare tillgodose Ukrainas behov.

För de finländska medierna konstaterade president Niinistö i slutet av mötet att mötesdeltagarna hade en mycket tydlig linje och ett mycket tydligt budskap. ”Vi effektiviserar åtgärderna. Åtgärderna inbegriper naturligtvis vapenhjälp, särskilt ammunition och luftvärn.”

Enligt presidenten återkom man på sätt och vis till den stämning som rådde i början av 2022 när det gäller stödet till Ukraina. ”Då beslöt man mycket snabbt och raskt om att ge stöd till Ukraina.”

För Finlands del uppgav presidenten att Finland hittills har beslutat om 22 hjälppaket till Ukraina och att ”hjälpen inte slutar där”. Det sammanlagda värdet på Finlands försvarsmateriel till Ukraina uppgår nu till 1,8 miljarder euro.