President Niinistö i Puumala och Imatra ”Vårt lilla folks styrka är att vi bryr oss”

Hundratals Puumalabor och sommargäster hade kommit för att lyssna på och träffa presidenten på torget i Puumala. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli

Hundratals Puumalabor och sommargäster hade kommit för att lyssna på och träffa presidenten på torget i Puumala. Foto: Katri Makkonen/Republikens presidents kansli

Republikens president besökte Puumala och Imatra den 28–29 juni. Besöket inleddes tisdagen den 28 juni i Puumala, som firar sitt 400-årsjubileum. Presidenten bekantade sig med ekonomin, med sommargästerna och naturen.

Dagen inleddes i duggregn med att presidenten träffade kommunens och församlingens ledning och lokala företagare i Sahanlahti. Fullmäktigeordförande Erkki Luukkonen berättade att det rentav finns 200 företag i Puumala, en kommun där små företag dominerar. Kommundirektör Matias Hildén berättade i sin tur bl.a. att sommargästerna har stor betydelse för Puumalas ekonomi.

I hamnen i Sahalahti steg presidenten ombord på servicefartyget M/S Roope Saimaa, där Eeva Taimisto, distriktschef för Håll Skärgården Ren rf, presenterade miljöorganisationens verksamhet, som riktar sig till båtfarare och sjöfarande. Föreningens mål är att främja de finländska vattenområdenas renhet, trivsel och säkerhet. Roope Saimaa med besättning deltar i arbetet genom att sköta utfärdshamnarna i Insjöfinland.

Ombord på fartyget berättade WWF:s generalsekreterare Liisa Rohweder om saimenvikarens situation för president Niinistö som är WWF:s beskyddare. Tack vare skyddsåtgärder har stammen ökat till 320 individer och man har kunnat ändra hotgradsklassificeringen från akut hotad till starkt hotad. Stammen är fortfarande mycket liten och flera dåliga vintrar i följd kan snabbt minska stammen igen. Presidenten och generalsekreterare Rohweder samtalade också om WWF:s kamera som blev mycket populär. Via kameran kunde finländarna i våras följa saimenvikaren Pullervo.

På torget ordnades ett evenemang, dit presidenten anlände till fots längs med bron över Puumala sund. Trots det regniga vädret hade hundratals Puumalabor och sommargäster kommit för att lyssna på och träffa presidenten. ”När man blickar ut över det här landskapet kan man bara konstatera att det här är en av de vackraste platserna i Finland. Och eftersom vi vet att Finland hör till de vackraste platserna i Europa och Europa hör till de vackraste delarna av världen, blir denna plats en av de vackraste platserna i världen”, sade presidenten.

Brexit är ett allvarligt budskap

I fråga om det aktuella läget kommenterade presidenten för pressen bl.a. EU-folkomröstningen i Storbritannien förra veckan. Folkomröstningens resultat är ett mycket allvarligt budskap, sade presidenten. Det visade sig att EU inte var något evigt bestående för alla medlemmar på det sättet som vi redan hade vant oss att tänka. Nu måste vi vänja oss vid denna nya tanke. Jag ser också folkomröstningen som en sorts protest och kanske som ett tecken på allmänt missnöje.

Presidenten påminde att Storbritannien fortfarande är medlem i Nato och att som medlem i EU har landet inte visat något särskilt intresse för den europeiska försvarspolitiken: ”Det är svårt att se att brexit väsentligt skulle förändra vår säkerhetssituation. Men vi måste naturligtvis följa hur EU utvecklas efter detta.”

”De ekonomiska konsekvenserna av brexit kommer att synas senare, men de första reaktionerna på börsen och svängningarna i valutakurserna har kanske till och med varit lite överskattade. Jag hoppas att så är fallet och att vi snart kan hitta tillbaka till den vanliga ordningen”, sade president Niinistö.

Saimenvikaren dök inte upp under republikens presidents besök, åtminstone inte ännu i Puumala. President Niinistö konstaterade att den tidvis häftiga diskussionen om skydd av saimenvikaren har lugnat sig något. ”Jag har hört att både människan och saimenvikaren ryms här, och det tror jag på.”

”Sammanhållning är en viktig egenskap”

Onsdagen den 29 juni träffade president Niinistö stadsbor på gågatan Koskenparras i Imatra och bekantade sig med turistområdet och idrottsklustret i Ukonniemi.

I sitt tal till stadsborna tog president Niinistö bl.a. upp vikten av att beakta och uppmuntra de unga. ”Vi är alla ett slags vakter i detta avseende. Vi har alla närstående, grannar och dagliga möten också med okända”, sade presidenten.

”Att bli lite godkänd eller avvisad kan skapa oförglömliga minnen eller till och med förändra beteendet hos unga. Styrkan hos ett litet folk som vårt är att vi förstår varandra, att vi visar att vi bryr oss om varandra och att vi hör ihop. Sammanhållning är en viktig egenskap.”

För pressen kommenterade president Niinistö också terrorattackerna i Istanbul i Turkiet. Han framförde sina kondeleanser  på morgonen. ”I kampen mot terrorismen måste vi hela tiden samarbeta mera,” sade president Niinistö. ”Vi måste bekämpa terrorismen tillsammans. Det väcker också tanken att de stora länderna kunde göra viktiga saker tillsammans.”